Logo Công Ty Tổ Chức Sự Kiện

Logo Công Ty Tổ Chức Sự Kiện

Logo Công Ty Tổ Chức Sự Kiện

3/29/2016 6:30:24 PM / Đăng bởi Orion Data Convert / (0) Bình luận

Tuy là một nghề khá mới mẻ tại Việt Nam trong những năm gần đây, tổ chức sự kiện đang phát triển với tốc độ nhanh chóng đi cùng nhu cầu quảng bá thương hiệu và sản phẩm mới của các doanh nghiệp. Nhu cầu tổ chức những sự kiện khác nhau như hội nghị khách hàng, ra mắt sản phẩm, lễ động thổ, lễ khánh thành, các cuộc thi lớn (thi tiếng hát truyền hình, hội thao), hội thảo, triển lãm… gia tăng càng cho thấy vai trò quan trọng của nghề tổ chức sự kiện đối với các tổ chức, doanh nghiệp.

Acid People Events

1 acid people Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

ACP Media Event Sport

2 acp Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Agencia Dama

3 agencia dama Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Angolleto

4 angolleto Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Art in Motion Festival

5 art in motion Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Brand Events

6 brand events Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Event Club

7 event club Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Mandrill productions

8 mandrill productions Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Event Studio 8

9 event studio 8 Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Evento

10 evento Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Event Push

11 event push Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Events Forum

12 events forum Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Eventsprout

13 eventsprout Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Go Golf Event & Management

14 gogolf event management Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Vision Event Catering Solutions

15 vision event catering solution Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Jolie Event Management

16 jolie event management Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Monster Trip

17 monster trip Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Nordic

18 nordic Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Care Cruiser Golf & Gala

19 Care Cruiser Golf Gala Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện

Pakistan Eventing

20 pakistan eventing Thiết kế logo công ty tổ chức sự kiện